ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
приет с решение №697 от протокол 51/19.11.2009 г. и решение №960/16.12.2009 от МС